Polski

Choose Category

HEIDENHAIN

HIT - HEIDENHAIN Interactive Training


Koncepcja szkolenia HIT składa się z trzech modułów, przy pomocy których można samodzielnie przyswoić wymaganą wiedzę.

Moduł 1: HIT-software
Software HIT przekazuje interaktywnie w ćwiczeniach, animacjach oraz symulacjach sterowania wiedzę na temat sterowań firmy HEIDENHAIN.

Moduł 2: stanowisko programowania TNC
Stanowisko programowania to odzwierciedlenie realnego sterowania obrabiarki dla PC. Na stanowisku można generować programy NC jak na prawdziwym sterowaniu TNC. Można zapisywać programy, symulować je graficznie oraz przesyłać do obrabiarki. Po wykonaniu zamówienia stanowisko programowania można pobrać bezpłatnie.

Moduł 3: skrypt z ćwiczeniami HIT
Skrypt z ćwiczeniami objaśnia na podstawie wytwarzania przedmiotu korzystanie z obydwu bazujących na PC modułów HIT-software oraz Stanowisko programowania. Tu znajdują się rozmaite ćwiczenia oraz znaczna liczba przykładów programowania. Po wykonaniu zamówienia można pobrać bezpłatnie skrypt z ćwiczeniami w formacie PDF.
Wersja drukowana, jak i przynależne do niej rozwiązania można otrzymać w wydawnictwie CNC: www.cnc-verlag.de

Akceptujemy

  • Visa
  • MasterCard
  • American Express
  • JCB
  • Przelew
  • PayPal

Informacje o zabezpieczeniach